Behandlingstilbud

Radiologisk avdeling

Avdelingen har 3 radiografer og utfører ca 10 000 undersøkelser i året.

Laboratoriet

Betanien Hospital har en avtale med Sykehuset Telemark om laboratorietjenester.

Fysioterapiavdelingen

Fysioterapiavdelingen holder til i 4. etg.

Ergoterapiavdelingen

Ergoterapiavdelingen holder til i 4. etg.

Våre poliklinikker

Vi har to venterom, ett nede ved øyeavdelingen for øyepasienter, og ett til høyre for resepsjonen for revmatologiske-, røntgen- og ortopediske pasienter. Begge venterommene er i 2. etasje.