Behandlingstilbud

Osteoporosepoliklinikk

Vi tar i overkant 2000 DXA-målinger per år.

Radiologisk avdeling

Avdelingen har 3 radiografer og utfører ca 10 000 undersøkelser i året.

Laboratoriet

Betanien Hospital har en avtale med Sykehuset Telemark om laboratorietjenester.

Fysioterapiavdelingen

Fysioterapiavdelingen holder til i 4. etg. I 2017 har avdelingen gjennomført i overkant av 5000 individuelle konsultasjoner og i overkant av 3000 gruppekonsultasjoner.

Ergoterapiavdelingen

Ergoterapiavdelingen holder til i 4. etg. Avdelingen har i 2017 gjennomført litt i underkant av 2000 konsultasjoner.