Barnehage

Kalender for 2018

Her vil vi legge inn viktige hendelser, markeringer, feiringer, oppgraderinger vernerunder, revisjoner, møter i diverse utvalg osv. Kom gjerne med tips om datoer dere ønsker inn her.

Digitalt innsyn i journal

I løpet av høsten 2018 vil du som pasient få digitalt innsyn i din journal.

"Trøste og lindre"

Kate Anita Berge og Anne Kristine Lunde hadde et strålende innlegg på NSF sin fagkafé.

Elektroniske Ø-hjelpshenvisninger

Fra 17. august vil det bli mulig å sende elektroniske øyeblikkelig-hjelp-henvisninger til Betanien Hospital.

Nytt styre ved Betanien Hospital

I dag har det nyvalgte styret ved Betanien Hospital hatt sitt første møte. De nye styremedlemmene ble ønsket velkommen og fikk en grundig orientering om sykehusdriften av direktør Terje Danielsen.

Innføring av E-læringsportal

Alle helseforetak i Helse Sør-Øst har tilgang til ulike e-læringskurs via en felles E-læringsportal.

Nå vil de private, ideelle sykehusene i regionen også få ta i bruk portalen. Etter planen vil Betaniens ansatte ha tilgang til portalen i løpet av andre kvartal i 2018.

Verdens synsdag

13. oktober markeres Verdens synsdag på Øyeavdelingen.

I samarbeid med Norges Blindeforbund, Telemark setter vi fokus på øyehelse - både i et nasjonal og et globalt perspektiv.

Unikt forskningsresultat

Betanien Hospital har klart å få fram unike forskningsresultater som kan få stor betydning internasjonalt. Forskningen er knyttet til behandling av bl.a. leddgikt.

Kjernejournal tilgjengelig for Telemarks befolkning

2. mars ble Kjernejournal tilgjengelig for alle innbyggere i Telemark.

Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din.

Både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til informasjonen i denne tjenesten. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal.

Likepersoner fra Norsk Revmatikerforbund på plass på Betanien!

Likepersoner fra Vestfold og Telemark har informasjonsstand på Revmatologisk poliklinikk i høst. Her kan du få informasjon om forbundets arbeid og få mange gode tips!

Poliklinikk

sdfghjkilo