Barnehage

Kalender for 2018

Her vil vi legge inn viktige hendelser, markeringer, feiringer, oppgraderinger vernerunder, revisjoner, møter i diverse utvalg osv. Kom gjerne med tips om datoer dere ønsker inn her.

Digitalt innsyn i journal

I løpet av første kvartal 2019 vil du som pasient få digitalt innsyn i din journal.

Verdens synsdag!

Betanien Hospital og Norges Blindeforbund arrangerer åpen dag på øyeavdelingen!

"Trøste og lindre"

Kate Anita Berge og Anne Kristine Lunde hadde et strålende innlegg på NSF sin fagkafé.

Elektroniske Ø-hjelpshenvisninger

Fra 17. august vil det bli mulig å sende elektroniske øyeblikkelig-hjelp-henvisninger til Betanien Hospital.

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen omhandler hvordan dette nettstedet samler inn og behandler informasjon om besøkende og hva du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettsiden. Betanien Hospital behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven.

Nytt styre ved Betanien Hospital

I dag har det nyvalgte styret ved Betanien Hospital hatt sitt første møte. De nye styremedlemmene ble ønsket velkommen og fikk en grundig orientering om sykehusdriften av direktør Terje Danielsen.

Innføring av E-læringsportal

Alle helseforetak i Helse Sør-Øst har tilgang til ulike e-læringskurs via en felles E-læringsportal.

Nå vil de private, ideelle sykehusene i regionen også få ta i bruk portalen. Etter planen vil Betaniens ansatte ha tilgang til portalen i løpet av andre kvartal i 2018.

Verdens synsdag

13. oktober markeres Verdens synsdag på Øyeavdelingen.

I samarbeid med Norges Blindeforbund, Telemark setter vi fokus på øyehelse - både i et nasjonal og et globalt perspektiv.