Tilbake

Verdens synsdag

Verdens synsdag

13. oktober markeres Verdens synsdag på Øyeavdelingen.

I samarbeid med Norges Blindeforbund, Telemark setter vi fokus på øyehelse - både i et nasjonal og et globalt perspektiv.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) markerer hvert år en egen synsdag. Et eget program, Vision 2020, har som mål å eliminere unødvendig blindhet innen år 2020.

Visste du at 80% av alle som er blinde i verden ikke behøver å være det? I fattige land mister mange synet i ung alder på grunn av grå stær. Ved hjelp av en enkel øyeoperasjon, som er over på få minutter, kan mange av disse få synet tilbake.

Norges Blindeforbund og prosjektet iCare har til nå gitt synet tilbake til 200 000 mennesker. Betanien Hospital ønsker også å bidra til å nå målene til WHO, og har i regi av iCare startet en egen innsamlingsaksjon for å bygge en øyeklinikk i Nepal. Så langt har innsamlingen resultert i omlag 100 000 kroner.

I år har vi valgt å legge markeringen av dagen til vår egen, nye og fine avdeling. Programmet byr på forelesninger om øyehelse i et livsperspektiv og vi setter fokus på den snikende øyesykdommen Glaucom (Grønn stær).

iCare deltar med egen stand - her kan du benytte aneldningen til å skaffe de første julegavene!

Vi serverer kaffe og kake!