Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Tilbake

Ortopedisk sengepost

Ortopedisk sengepost
Ortopedisk sengepost

Ortopedisk sengepost holder til i 3. etasje. Posten har 15 senger for ortopediske pasienter og en egen oppvåkningsenhet. Øyeavdelingen disponerer i tillegg 3 sengeplasser til pasienter som trenger innleggelse.

Sengeposten er døgnbemannet med 26 sykepleiere og hjelpepleiere og består av:

  • 15 senger til ortopediske pasienter
  • 3 senger til øyepasienter
  • 3 plasser til dagkirurgi (ortopedi)
  • 5 plasser til oppvåkning 

Sykepleietjenesten setter fokus på høy kvalitet og individuell omsorg i pleien og behandlingen av den enkelte. Sengeposten har egen fagutviklingssykepleier, flere spesialutdannede sykepleiere (intensivsykepleiere) og pleiepersonell med lag erfaring og høy kompetanse innenfor fagområdene ortopedi og øyesykdommer.

I forbindelse med forberedende kurs før protesekirurgi ("proteseskoler") deltar sykepleiere med veiledning og undervisning.

 

Sengeposten ledes av:

Rikke Skoglund Pedersen - tlf 35 900 740 rikke.skoglund.pedersen@betanienhospital.no