Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Tilbake

Læring og mestring

Læring og mestring
Interiør fra vårt nye Lærings- og mestringssenter

Betanien Hospital arrangerer en rekke ulike lærings- og mestringskurs. Kurstilbudene vil bli annonsert på nettsidene våre.

Hver høst og vår arrangeres ulike kurs for pasienter og pårørende. Kursene er i hovedsak diagnosespesifikke - dvs. at man skal ha en bekreftet diagnose for å kunne delta i kursene.

Kursene er å betrakte som polikliniske behandlinger, og vi krever derfor en egenandel for hvert kurs på kr. 345,- Dersom kurset pågår over flere dager betales kun en egenandel. På de fleste kurs er også pårørende velkommen til å delta. Vi tar ingen betaling for deltakelse fra pårørende.