Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Tilbake

E-samhandling

E-samhandling

Betanien Hospital har adresse i Norsk Helsenett, og mottar elektroniske henvisninger.

Legekontor som ønsker å ta i bruk e-henvisning, må først kontakte sykehuset. Vi understreker at det kun er henvisninger som kan sendes elektronisk fra legekontor. Utfyllende opplysninger (prøvesvar ol.) må inntil videre sendes på papir. Øyeblikkelig-hjelp henvisninger kan nå også sendes elektronisk, men vi ønsker fortsatt en telefon før henvisningen sendes.

Sykehuset er avhengig av at henvisningene er fullstendige og gir korrekt informasjon, for at vi skal kunne prioritere riktig og holde fristene sykehuset er pålagt. Hvordan dette skal gjøres er beskrevet her. Bruk gjerne sjekklisten nedenfor, dette er opplysninger som må med. 

Mange av de administrative opplysningene kommer automatisk med dersom du som henviser bruker den integrerte henvisningsmalen i din elektroniske pasientjournal. Denne malen kan sendes elektronisk dersom du er oppkoplet, eventuelt som papirhenvisning.

Legekontor vil kunne motta epikriser og andre aktuelle dokumenter elektronisk når elektronisk kommunikasjon er opprettet.

Kontaktperson: Tom Linander tlf: 35 900 707 (tom.linander@betanienhospital.no)

 

Sjekkliste henvisninger

  • Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, evt navn på foresatte.
  • Legens navn, adresse og telefonnummer.
  • Anamnese og kliniske funn. Klar bestilling: hva ønskes utredet/behandlet og hvorfor.
  • Svar på relevante supplerende og tidligere undersøkelser: blodprøver, radiologiske og histologiske undersøkelser, operasjonsbeskrivelse, epikriser mv.
  • Trenger pasienten tolk?
  • Har pasienten vært i utlandet og hatt kontakt med sykehus/lege? MRSA prøve må tas før pasienten kommer til oss.
  • Pass på at oversikt over legemidler i bruk er oppdatert. Den kommer automatisk med ved bruk av henvisningsmalen i EPJ.
  • Pasienten skal ha med seg siste oppdaterte liste over legemidler i bruk ved frammøte på sykehuset.
  • Bruk adresser som er oppgitt i sentralt adresseregister. Ikke send henvisninger direkte til navngitte leger.

 

Aktuelle lenker

Den gode henvisning