Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nyhetsoversikt

AMD-kurs for pasienter og pårørende

AMD-kurs arrangeres på Betanien Hospital

Likepersoner fra Norsk Revmatikerforbund på plass på Betanien!

Likepersoner fra Vestfold og Telemark har informasjonsstand på Revmatologisk poliklinikk i høst. Her kan du få informasjon om forbundets arbeid og få mange gode tips!

Kjernejournal tilgjengelig for Telemarks befolkning

2. mars ble Kjernejournal tilgjengelig for alle innbyggere i Telemark.

Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din.

Både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til informasjonen i denne tjenesten. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal.

Unikt forskningsresultat

Betanien Hospital har klart å få fram unike forskningsresultater som kan få stor betydning internasjonalt. Forskningen er knyttet til behandling av bl.a. leddgikt.

Informasjonsmøte i Tønsberg

Norsk Revmatikerforbund i Vestfold inviterer til informasjonsmøte om Betanien Hospital på Hotell Klubben i Tønsberg, tirsdag 1. november kl. 18.00 - 20.30

Hva kan Betanien Hospital tilby? Kan jeg trene hvis jeg har artrose (slitasjegikt) i kneet? Hvem skal egentlig følge meg opp når jeg har fått RA? Når trenger jeg å få en kneprotese?

Nytt kurs i Livsstyrketrening

En hverdag med kroniske muskel- og skjelettsmerter kan være utfordrende å takle.

Betanien Hospital arrangerer kurs i Livsstyrketrening - sjekk om dette kan være noe for deg.

Verdens synsdag

13. oktober markeres Verdens synsdag på Øyeavdelingen.

I samarbeid med Norges Blindeforbund, Telemark setter vi fokus på øyehelse - både i et nasjonal og et globalt perspektiv.

Innføring av E-læringsportal

Alle helseforetak i Helse Sør-Øst har tilgang til ulike e-læringskurs via en felles E-læringsportal.

Nå vil de private, ideelle sykehusene i regionen også få ta i bruk portalen. Etter planen vil Betaniens ansatte ha tilgang til portalen i løpet av første kvartal i 2017.

Nytt styre ved Betanien Hospital

I dag har det nyvalgte styret ved Betanien Hospital hatt sitt første møte. De nye styremedlemmene ble ønsket velkommen og fikk en grundig orientering om sykehusdriften av direktør Terje Danielsen.

Elektroniske Ø-hjelpshenvisninger

Fra 17. august vil det bli mulig å sende elektroniske øyeblikkelig-hjelp-henvisninger til Betanien Hospital.

Betanien Hospital på Facebook

Menge vil si at det er på tide - eller kanskje alt for sent; men nå er vi endelig på Facebook!

Gode resultater i den nasjonale undersøkelsen om pasienterfaringer

Kunnskapssenteret gjennomførte høsten 2015 en nasjonal brukererfaringsundersøkelse blant voksne døgnpasienter ved somatiske sykehus. Resultatene viser at pasientene er svært godt fornøyd med å være innlagt ved Betanien Hospital.

Betanien Hospital miljøsertifiseres

I disse dager pågår Miljørevisjon ved Betanien Hospital. Revisjonen gjennomføres av DNV GL (tidl. Det Norske Veritas)

Sykehusets miljøkoordinator, Carla M. Nilssen, forteller at det siste året har vært brukt til å få på plass et miljøstyringssystem og implementere det i organisasjonen.