Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kvalitet

Kvalitet og pasientsikkerhet

Vårt mål er at det skal være høy kvalitet på pasientbehandlingen, og at pasienter skal oppleve å bli møtt med omsorg.

Våre behandlingstilbud skal være kunnskapsbasert og bygge på prinsippet om faglig forsvarlighet.

Pasientsikkerhetsprogrammet

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender - 24/7" bla lansert av Helse- og omsorgsministeren i januar 2014, og bygger på kampanjen som ble gjennomført i 2011 - 2013.

Programmet omfatter både spesialist- og primærhelsetjenesten.

Uønskede hendelser

Uønskede hendelser er hendelser som har ført til eller kunne ført til betydelig personskade.