For helsepersonell

Hvordan henvise til oss

Vurderingen i henvisningen er svært viktig da denne danner grunnlaget for vurderingen.

E-samhandling

Betanien Hospital har adresse i Norsk Helsenett, og mottar elektroniske henvisninger.