Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Tilbake

Kneprotese

Kneprotese
Kneprotese

Når det er betydelig slitasjegikt (artrose/artritt) eller skade i kneleddet er det et alternativ å erstatte leddet med et kunstig ledd; en leddprotese. I prinsippet bytter man da ut leddbrusken med metall og en meget slitesterk plast (polyetylen).

Hvert år opereres ca 5000 pasienter i Norge med innsetting av kneprotese. Ved Betanien Hospital opereres 80 - 120 pasienter årlig med kneprotese.

Det vil være en vurdering i hvert enkelt tilfelle om det er mest egnet med totalprotese (bytte ut alle bruskflatene) eller halvprotese/uniprotese (bytte ut bruskflatene på den ene siden av kneleddet).

Generelt er ca 80% fornøyde etter et slikt inngrep. Hovedmålet med operasjonen er å få slutt på smerter, stivhet og funksjonstap.

Ventetid for kneproteseoperasjon hos oss.

Før operasjonen

De fleste som opereres hos oss vil delta på proteseseminar før operasjon, som man får egen innkalling til. Her får man informasjon om alleBeskrivelse: \\sikt.sykehuspartner.no\Data\BET\Brukere\T\BXIATO\My Pictures\Bilder Betanien\Snitt kneprotese.png aspekter med operasjonen fra en av kirurgene, informasjon fra fysioterapeuter og sykepleiere. I tillegg vil man bli undersøkt og klarert medisinsk før operasjonen.

 

Totalprotese

Ved operasjon med totalprotese åpner kirurgen inn til kneleddet forfra og fjerner den nedslitte brusken fra lårbenet og skinnebenet og tilpasser kneleddet til å sette inn nye deler.

Protesedelene finnes i forskjellige utforminger og størrelser slik at disse tilpasses til den enkelte. På lårbenssiden settes det inn en del i medisinsk stål som støpes fast med bensement. På skinnebenssiden settes det inn en del i stål og polyetylenplast som også støpes fast med bensement.

Såret lukkes med tråd eller stifter. Operasjonen varer vanligvis i 1-1,5 timer, og gjøres vanligvis i spinalanestesi (ryggbedøvelse). I forbindelse med og etter operasjonen gis antibiotika og blodfortynnende medisin for å redusere risiko for infeksjon og blodpropp. Gjenopptreningen starter vanligvis samme dag som operasjonen.

 

 

Halvprotese/uniprotese

Ved operasjon med uniprotese åpner kirurgen inn til innsiden (medialsiden) av kneet forfra og fjerner nedslitt brusk fra den ene siden av kneleddet. Man kontrollerer samtidig at brusken på utsiden er bra. Dersom brusken her ikke er god nok, vil man underveis kunne beslutte å sette inn totalprotese isteden. Brusken erstattes med medisinsk stål på lårbenssiden og støper delen fast med bensement. På skinnebenssiden erstattes brusken med stål som også her støpes fast i tillegg til en mobil menisk i polyetylenplast.  Vi er nå inne i en prosess hvor vi går mer og mer over til usementerte uniproteser, som kiles fast i ben. Såret lukkes med tråd eller stifter. Operasjonen varer vanligvis i 1-1,5 timer og gjøres vanligvis i spinalanestesi (ryggbedøvelse). I forbindelse med og etter operasjonen gis antibiotika og blodfortynnende medisin for å redusere risiko for infeksjon og blodpropp. Gjenopptreningen starter vanligvis samme dag som operasjonen.

 

 

 

Komplikasjoner

Ingen form for kirurgi er risikofri. Heldigvis er alvorlige komplikasjoner sjeldne, men det er viktig at man er vel informert om risikoen før man blir operert. Lisen under er ikke uttømmende, kun de vanligste komplikasjonene omtales her.

Infeksjon

I forbindelse med inngrepet gis antibiotika forebyggende. Risikoen for infeksjon øker ved en del sykdommer (diabetes, leddgikt m.m.) og er også øket hos røykere.

Hvis man bruker medisiner som svekker immunforsvaret (f.eks. biologiske leddgiktsmedisiner) eller andre tilstander som svekker immunforsvaret eller øker infeksjonsrisikoen, er det svært viktig agt man melder fra om dette til ansvarlig lege eller sykepleier tidligst mulig og i god tid før operasjonsdato. Slik kan man ta nødvendige forholdsregler før operasjonen.

Blodpropp

For å forebygge blodpropp gis blodfortynnende medisin i 14 dager etter operasjonen. Det er viktig å komme raskt i aktivitet etter operasjonen for å ytterligere redusere denne risikoen. Røyking øker risiko for blodpropp.

Nerve-/karskade

Skade av større og viktige nerver og blodkar er meget sjelden, men kan forekomme. Mindre hudnerver kan ofte bli påvirket, men gir sjelden plager av betydning.

Løsning av protese

Alle som opereres med leddproteser i Norge blir innmeldt til Leddproteseregisteret i Bergen. Det publiseres derfor mye statistikk om hvilke implantater og operasjonsmetoder som gir lengst overlevelse av protesen. Ved Betanien brukes proteser som er godt utprøvd, mye brukt i Norden og som gir et forutsigbart resultat og lang varighet.

Vedvarende smerter

Selv om inngrepet er vellykket og alt ser ut som det skal på røntgenbildene vil det fortsatt være noen som har vedvarende smerter.

 

Etter operasjonen

Vi fokuserer på å komme raskt i aktivitet etter operasjonen. Vi har egne fysioterapeuter som er sentral i gjenopptreningen fra første dag og gjennom hele innleggelsen. Alle som opereres vil ha behov for varierende grad av smertestillende medisin og vil få med seg dette på resept ved utskrivelsen.  Sting eller stifter skal vanligvis fjernes etter ca 3 uker, noe som oftest gjøres hos fastlegen. Man vil bli innkalt til kontroll etter tre måneder og etter 1 år.