Tilbake

Elektronisk pasientinnsyn i journal

Elektronisk pasientinnsyn i journal

Alle pasienter har rett til innsyn i egen journal. Det som er nytt er at fra 01.10.18 vil du ha elektronisk tilgang til deler av journalen din.

Hva og når?
Fra og med 01.10.18 vil du få elektronisk tilgang til deler journalen din via www.helsenorge.no. Vi vil tilby våre pasienter enklere og raskere tilgang til deler av journalen via nett uten å måtte kontakte oss først. Den digitale innsynstjenesten anses som en servicetjeneste og vil kunne oppfylle pasientens lovmessige rett på innsyn i journal.

Hvem og hvor?
Alle pasienter i Helse Sør-Øst over 16 år får elektronisk tilgang til deler av sin sykehusjournal.
Foresatte til barn under 16 år får ikke elektronisk tilgang til barnas journal.
Ungdom mellom 12 og 16 år får ikke elektronisk tilgang til sin journal.
Personer over 16 år kan velge hvem som skal ha tilgang til sin elektroniske journal. Dette setter personen selv opp i helsenorge.no. Den som mottar fullmakten må være over 18 år.

Hvilke dokumenter vil pasienten se?
Det er utarbeidet en regional standard for hva pasienten får se, og inntil videre er dette utvalget som er gjort:

  • Epikriser
  • Polikliniske notater
  • Operasjonsbeskrivelser dagkirurgi
  • Sammenfatninger
  • Evalueringsnotat/Oppsummeringsnotat
  • Behandlingsplan
  • Tverrfaglig behandlingsplan/rehabiliteringsplan/rapport
  • Individuell plan
  • Brev til pasient/pårørende
  • Informasjon til pasient/pårørende

NB! Det er viktig å merke seg at de dokumentene pasienten får se er ikke de som er datert tilbake i tid, men de som er opprettet fra og med 01.10.18. Det er også mulig å sperre for helt, eller delvis, innsyn i journalen. Dette kan du gjøre selv, eller i samråd med din behandler/lege. For å få innsyn i hele din journal må du, som tidligere, sende oss en skriftlig forespørsel om dette.